Over ons

GESCHIEDENIS

In 2007 werd de Interlokale Vereniging voor Archief- en Documentbeheer in de gemeenten Poperinge en Vleteren opgericht. De archiefdienst was het eerste samenwerkingsverband in België dat de archieven van twee gemeenten beheert. Sindsdien verzamelen, bewaren en ontsluiten we de administratieve en culturele archieven van Poperinge en Vleteren en we stellen deze beschikbaar.

 

MISSIE

Het archief Poperinge-Vleteren biedt je een warme ontmoetingsplaats vol historische verwondering. We helpen je om de verzamelde verhalen uit het verleden zélf te ontdekken en voor de toekomst te bewaren.

 

VISIE

Toegankelijk door

de unieke en warme sfeer

laagdrempelige dienstverlening

eenvoudig taalgebruik

Verbindend door

respectvolle samenwerkingen

de enthousiasmerende werking

het opbouwen van zowel een breed als een lokaal netwerk

hulp voor en van vrijwilligers en bezoekers

de intergemeentelijke (samen)werking

Creatief door

innovatief te werken voor het huidige en toekomstige doelpubliek

met een ruime blik, ook buiten de erfgoedsector, de impact van het archief te vergroten

open te staan voor verbetering en voor de link met de actualiteit

met het lokale verhaal de grote geschiedenis dichterbij te brengen

Kwaliteitsvol door

respectvol om te gaan met mensen, materialen en de lokale context

integriteit

professionaliteit

actief mee te werken aan expertisedeling